Niedzielne Prezentacje

Godziny otwarcia giełdy : 05 : 00 - 16 : 00

Powierzchnie prezentacyjne na handel : 1 m2, 6 m2, 15 m2, 25 m2, 35 m2, 36m2, 48 m2

  (cena w zależności od zajmowanej powierzchni i asortymentu)

Rezerwacje : miesięczne, półroczne, komercyjne (cena w zależności od zajmowanej powierzchni i asortymentu)

Wjazd na giełdę do godziny : 08 : 00 rano (po godzinie 08 : 00 - 09 : 00 po uzgodnieniu z zarządem w ramach wolnych miejsc)

Od godziny 09 : 00 - 13 : 00 ze względu na duży ruch kupujących zakaz wyjazdu do godziny 13 : 00

Bezwzględny nakaz przestrzegania ładu i porządku na placu !

Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych bez stosownych zezwoleń !

Zakaz pozostawiania śmieci na stanowiskach prezentacyjnych.

Organizator prezentacji nie ponosi odpowiedzialności za zakupiony towar i jego jakość.

Każdy Kupiec ponosi odpowiedzialność za sprzedaż i jakość swojego towaru.

Zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu prezentacji w przeciwnym razie poniesie konsekwencje finansowe.

Bezwzględny zakaz sprzedaży artykułów gastronomicznych.

Zakaz handlu w miejscach niewyznaczonych.

Każde miejsce do handlu powinno być uzgodnione z zarządem prezentacji.