O Firmie

Dolnośląskie Prezentacje Kupieckie EURO-TARG

Dynamicznie i to z przełożeniem już nie tylko na Dolny Śląsk rozwijamy działalność kupiecka we wrocławskim Młynie Sułkowice (koło Centrum handlowego Korona przy wylocie z Wrocławia na Warszawę). My czyli dwaj wrocławianie, kupiecki działacz i handlowiec Henryk Kowalik oraz redaktor (m. in. „Kupca Dolnośląskiego” i „Słowa Polskiego”) Maciej Głowacki przenieśliśmy kultowy, niedzielny wrocławski kiermasz Niskie Łąki na kilkuhektarowy teren Młyna Sułkowice. Z tygodnia na tydzień rosła liczba wystawców (z całego Dolnego Śląska oraz Lubuskiego. Opolskiego i Śląskiego) i kupujących, którzy podobnie, jak na Wróblewskiego nie muszą tu płacić za wstęp. Nową lokalizację objętą pieczą przez straż miejską i policję zaakceptowały też, władze miejskie Wrocławia.

Nie tylko handel

Cały czas w Młynie Sułkowice dbamy o staranny dobór kupców, pod względem poziomu i atrakcyjności oferty oraz zadowalający – kulturalny i schludny – poziom prezentacji. Akcent handlowy łączymy z artystycznym poprzez prezentacje wyrobów kolekcjonerskich i dzieł sztuki oraz występy muzyczne, co znalazło wyraz w umowach z właścicielami terenu oraz radami osiedlowymi, jak i w samych realizacjach, czyli koncertach przy ul. Wróblewskiego oraz występach wokalistów, gitarzystów i kapel cygańskich w Młynie Sułkowice. Nasza część gastronomiczna, której trzon stanowi pub „U młynarza” poleca dania z kuchni staropolskiej i wyrobów wędliniarskich grillowanych na miejscu. Podczas niedzielnych prezentacji kupieckich chcemy szkolić przyszłych pracowników prowadzących regionalne kuchnie do przygotowywania dań z rożnych regionów. W przyszłości w trakcie sobotnich jarmarków regionalnych poszerzymy ich ofertę o szkolenia gastronomiczne dla wszystkich adeptów branż gastronomicznych i restauratorskich szczególnie pod kątem gastronomii regionalnej i promocji potraw stricte regionalnych.

Jak na Niskich Łąkach, ale dostępniej i w lepszych warunkach

„Niedzielne prezentacje kupieckie w Młynie Sułkowice” są bezpośrednim kontynuatorem powszechnie uważanego za kultowe wrocławskiego kiermaszu-targowiska na Niskich Łąkach. Po jego likwidacji 24 lutego 2008 r. od 2 marca do 13 lipca 2008 r. kontynuowaliśmy je, jako „Niedzielne kiermasze w Intakus Parku” na stadionu IKS Ślęza Wrocław przy ul. Wróblewskiego, aby następnie przenieść się wraz z kupcami do Młyna Sułkowice przy alei Poprzecznej. W tym wymarzonym dla dolnośląskich kupców i mieszkańców miejscu (w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów handlowych i kulturalnych Korony z Realem i Cinema City, Castoramy oraz Parku Handlowego Młyn) organizujemy niedzielne imprezy w sposób nieprzerwany od 10 sierpnia 2008 roku. Dzięki wieloletniej umowie dzierżawnej z nowym właścicielem Młyna Sułkowice spółką Stary Młyn mogliśmy stopniowo powiększać teren pod stoiska kupieckie likwidując nieużytki, poremontowe zwałowiska ziemi i śmieci oraz liczne samosiejki utwardzając grunt i wyznaczając miejsca handlowe, a dzięki wydzierżawieniu od gminy Wrocław terenu na skrzyżowaniu alei Poprzecznej i Bolesława Krzywoustego zlikwidowaliśmy tam dziki, nielegalny handel tworząc parking dla naszych wystawców Nadaliśmy prezentacjom kupieckim specyficzny i niepowtarzalny charakter miejsca niedzielnych spotkań kupców i wrocławian oraz przyjezdnych, w którym udało się nam połączyć powszechną europejską ideę second hand (czyli handlu z drugiej ręki rzeczami używanymi) z dostępem do towarów nowych pozyskiwanych z krajów pozaunijnych i unijnych (artykułów na tradycyjnym rynku niedostępnych lub znacznie droższych) oraz niektórych wyrobów polskich producentów (owoce, warzywa, miody, makarony, oscypki, serwety, firany itp.).

Co kontynuujemy…

Nasze doświadczenia zdobywaliśmy przy organizacji Wrocławskich Jarmarków Piastowskich czy Muzykujących Rodzinach, organizując liczne koncerty i imprezy (m. in. Kolorowe Wsie), uruchamiając pierwsze stowarzyszenia kupieckie, zakładając Wrocławską i Dolnośląską Federację Kupiecką oraz wydając „Kupca Dolnośląskiego” (jako gazetę samodzielną, a później stały dodatek do „Słowa Polskiego” i Gazety Wrocławskiej”). Pogłębiamy nasze doświadczenia prowadząc obecnie „Niedzielne prezentacje kupieckie w Młynie Sułkowic”, co znajduje także swój w działalności powołanego przez naszych kupców Stowarzyszenia „Niedzielne Kiermasze Kupieckie NISKIE ŁĄKI”, aktywnym uczestnictwie w Porozumieniu Kupieckim Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorców we Wrocławiu, podkomisji Rady Miejskiej Wrocławia ds. Stabilizacji i Rozwoju Małej oraz Średniej Przedsiębiorczości i powstającej kupieckiej radzie doradczej przy prezydencie Wrocławia.

Co planujemy we Wrocławiu…

Już 30 stycznia 2009 r. podczas inauguracyjnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Niedzielne kiermasze kupieckie Niskie Łąki” zebrani podjęli jednogłośnie podjęli uchwałę o planach inwestycyjnych Stowarzyszenia” domagającą się: a) zmiany stosunku władz Wrocławia do idei niedzielnych kiermaszy na terenie Wrocławia w zakresie wyznaczonym regulaminem „Niedzielnych prezentacji kupieckich w Młynie Sułkowice” czyli wolnego handlu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. b) wyznaczenia przez Urząd Miejski Wrocławia docelowego miejsca, które będzie w stanie przejąć kupców z Młyna Sułkowice, gdy jego właściciel będzie zmuszony odstąpić umowy z kupcami na organizację kiermaszy lub nastąpi przy al. Poprzecznej 33/35 rozpoczęcie inwestycji uniemożliwiającej prowadzenie kiermaszy. realizacji na terenie Wrocławia kiermaszu na zasadach i w miejscu akceptowalnym przez kupców i wrocławian, tak aby ta inwestycja stała się atrakcją turystyczną i handlową Wrocławia.”

… i na Dolnym Śląsku

Równolegle stworzyliśmy koncepcję organizowania sobotnich jarmarków regionalnych we wszystkich samorządach gminnych, miejskich i powiatowych Dolnego Śląska jako udoskonalenie, wzbogacenie i rozwinięcie formuły „Niedzielnych prezentacji kupieckich w Młynie Sułkowice” – w sposób pozwalający na trwale zagościć jarmarkom w handlowo-kulturalnym krajobrazie Dolnego Śląska zwiększając atrakcyjność regionu dolnośląskiego.